Liczba implantacji od 1.02.2018 - do 30.10.2023 : 3217

Kilka razy zostałem przez pacjentów wprost zapytany, jakie jest moje doświadczenie w zakresie implantacji portów dożylnych. Nawet mnie to specjalnie nie zdziwiło, w końcu każdy decydując się na zabieg chce, żeby był wykonany przez osobę doświadczoną. Naturalne jest założenie, że ktoś, kto zrobił np. 1000 jakichś zabiegów, ma inne doświadczenie niż ktoś, kto zrobił ich 100.

Dotychczas raczej dziwiło mnie, że nie ma tego rodzaju pytań. Przecież łatwo jest stworzyć atrakcyjną stronę internetową, mając za całe doświadczenie kilkadziesiąt zabiegów. To może być dobry, ale dopiero początek.

Dlatego uważam, że każdy, kto zajmuje się np. implantacjami portów do chemioterapii, powinien na swojej stronie internetowej umieszczać przynajmniej istotne dla pacjentów udokumentowane informacje o liczbie przeprowadzonych zabiegów w formie raportów z systemów rejestrujących wykonanie świadczenia oraz o stosowanym znieczuleniu. Dla pacjenta ma znaczenie, czy lekarz z którym się umawia wykonał 20 zabiegów czy 2000. Podobnie sprawa się ma ze znieczuleniem podczas zabiegu. Wtedy pacjent może te dane z różnych stron internetowych łatwo porównać i podjąć decyzję.

Poniżej umieściłem wydruki z systemu używanego w Centrum ATTIS do tworzenia dokumentacji medycznej, który obiektywnie rejestruje wykonane zabiegi.

  Zabiegów rocznie Zabiegów miesięcznie
2018 74 ponad 6
2019 150 ponad 12
2020 526 ponad 43
2021 504 (oraz około 50 w innych niż ATTIS szpitalach) ponad 47
2022 706 (oraz 321 w innych niż ATTIS szpitalach) ponad 85
1. 01.2023 - 31.10.2023 886 ponad 88

Łącznie liczba implantacji: 3217